Expertise

Commercieel contractenrecht

Commerciële contracten vormen het hart van een samenwerking. Juist omdat partijen hier aan het begin staan van een samenwerking, biedt dit het uitgelezen moment zaken helder op papier zetten. De contractenrecht advocaten van MAAK hebben door de jaren heen expertise en een sterke reputatie opgebouwd bij het opstellen, aanpassen en uitonderhandelen van nationale en internationale contracten. Wanneer een samenwerking uiteindelijk niet langer haar vruchten afwerpt, adviseert MAAK u ook over het beëindigen van een zakelijke samenwerking en het eventueel vorderen van een schadevergoeding. Blijkt de gang naar de rechter onafwendbaar, dan kunnen de specialisten van MAAK u als advocaat civiele procedures opstarten bij de overheidsrechter of een arbitrageinstituut.

Ervaring
 • procedure over afgebroken onderhandelingen voor een multinational in de cosmetische industrie
 • opstellen en reviewen van NDA’s voor een Spaanse onderneming in de voedingsindustrie
 • opstellen van algemene gebruikersvoorwaarden voor een Nederlandse energieleverancier
 • adviseren over de beëindiging van een franchiseovereenkomst bij een landelijk uitgerolde consumentenattractie
 • opstellen van een distributieovereenkomst en algemene verkoopvoorwaarden voor de leverancier van medische hulpmiddelen
 • opstellen supply overeenkomsten voor de internationale in- en verkoop van voedingsextracten
Snel naar:
Expertise

Aansprakelijkheidsrecht

De specialisten van MAAK Advocaten zijn vertrouwd met het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht. MAAK advocaten streeft ernaar om ondernemers in een zo vroeg mogelijk stadium actief te informeren over aansprakelijkheidsrisico’s bij nieuwe projecten en deze waar mogelijk beheersbaar te maken. Als sparring partner of juridisch adviseur meedenken met de ondernemer is in de optiek van MAAK uitdagend en nuttig te gelijk. Een goede juridische analyse vooraf en het maken van goede afspraken en voorwaarden, dragen bij aan de professionalisering, risicobeheersing en daarmee het succes van uw onderneming.

Is er al (product)schade of dreigt er winstderving, dan kunnen de advocaten van MAAK uw belangen behartigen in een procedure. Dat geldt ook als u bijvoorbeeld schade lijdt door een gebrekkige advisering van een adviseur, verzekeraar of tussenpersoon. Voor geschillen over toerekenbare tekortkomingen bij een overeenkomst en de vraag naar de (omvang van een) schadevergoeding bij een onrechtmatige daad, bent u bij de specialisten van MAAK Advocaten aan het juiste adres.

Ervaring
 • procedure over beroepsaansprakelijkheid tegen verzekeringstussenpersoon over de wijze van advisering
 • procedure over B2B schade door het in het verkeer brengen van een gebrekkige machine
 • het aansprakelijk stellen van een curator van een failliet bedrijf
 • redigeren van algemene in- en verkoopvoorwaarden voor het beperken van aansprakelijkheidsrisico’s voor een multinational voor de in- en verkoop van agrarische producten
 • advisering over de nieuwe rol van de ondernemer als fabrikant bij het substantieel wijzigen van de productielijn
 • adviseren en onderhandelen over de juridische positie en verantwoordelijkheden bij een meerpartijen samenwerking
Diensten
 • advisering aansprakelijkheidsrisico’s bij nieuwe projecten
 • opstellen in- en verkoopvoorwaarden
 • opstellen zakelijke overeenkomsten
 • onderhandelen over risicoverdeling
 • opstarten civiele procedure
 • adviseren over het uitvoeren van een product recall en de bijbehorende aansprakelijkheidsrisico’s
Expertise

Productveiligheid

Bij overheidsinstanties, fabrikanten en andere spelers uit de keten leven vragen over de juiste toepassing van de op een bepaald product toepasselijke wet- en regelgeving. Van infrastructurele projecten tot het samenstellen van machines binnen een productielijn, aan een juist gebruik van de wet- en regelgeving kleven vaak vele mitsen en maren. Voor veel fabrikanten of importeurs is de toepasselijke regelgeving ondoorzichtig, ten gevolge waarvan de eigen verantwoordelijkheden vaak onduidelijk zijn. Ook de immense hoeveelheid rechtspraak laat soms een diffuus beeld zien.

De specialisten van MAAK Advocaten beschikken over ruime ervaring bij het juridisch beoordelen van een bedrijfsproces of het adviseren over vragen met betrekking tot een CE-markering. Of het nu gaat om het toetsen van de toepasselijke wet- en regelgeving, het bepalen van de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen of het ondersteunen bij een geschil met de toezichthouder (Inspectie SZW): MAAK Advocaten staat u graag ter zijde. Daarnaast beschikt MAAK Advocaten over een breed netwerk van technische specialisten die u wegwijs kunnen maken bij al uw vragen op het gebied van productveiligheid.

De specialisten van MAAK Advocaten werken voor overheidsinstanties, nationale en internationale ondernemingen, maar ook voor gerenommeerde advocatenkantoren die extra expertise nodig hebben op het terrein van de productregelgeving.

Ervaring
 • advisering Nederlandse importeur van machines over de toepasselijke (Europese) wet- regelgeving
 • advisering Nederlandse koper van machines over de risico’s en aandachtspunten bij het samenstellen van machines tot een productielijn
 • advisering aansprakelijkheidsrisico’s voor een Nederlandse provincie bij het aanpassen van de bediening van bruggen
 • adviseren van producenten bij het op de markt brengen van een nieuw product
Diensten
 • advisering bij juridische vragen over de Machinerichtlijn
 • in-house cursus voor bedrijven over (de beheersing van) aansprakelijkheidsrisico’s
 • advisering over aansprakelijkheidsbeheersing bij infrastructurele projecten
 • advisering over aansprakelijkheidspositie bij gebruik/koop/samenstellen machines
 • opstellen overeenkomsten tussen hoofd- en onderaannemers
 • onderhandelingen voeren over contracten
 • voeren civiele procedure
Expertise

Procesrecht

MAAK Advocaten behartigt op verzoek uw belangen in een procedure. De specialisten van MAAK beschikken over jarenlange proceservaring en gaan met u in gesprek over de te voeren strategie. Afhankelijk van uw zaak starten we een procedure op voor de rechtbank of het gerechtshof (hoger beroep), of bereiden wij een verdediging voor. MAAK Advocaten brengt uw juridische positie in kaart en begeleidt u gedurende het hele traject. MAAK procedeert voor iedere overheidsrechter in Nederland, met uitzondering van de Hoge Raad.

Kort geding

Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kunnen wij ook een zogenoemde kort geding procedure opstarten bij de voorzieningenrechter. Anders dan in de gangbare bodemprocedure, behaalt u in een kort geding sneller een vonnis, waardoor u op relatief korte termijn weet waar u aan toe bent.

Niet iedere vordering leent zich voor een kort geding. Laat u hierover goed informeren door de specialisten van MAAK Advocaten.

U kunt bij een kort geding denken aan de incasso van een eenvoudige geldvordering (het zogenoemde incasso kort geding), nakoming vorderen van een overeenkomst, beëindigen van een onrechtmatige situatie of andere zaken waarbij een spoedeisende voorziening gewenst is. Verder leent een kort geding zich voor het opkomen tegen een onterechte beslaglegging op bijvoorbeeld uw bankrekening, woning of andere bezittingen.

Ervaring
 • leggen van conservatoir beslag op bezittingen van een debiteur, waarmee mogelijk wordt voorkomen dat een debiteur bezittingen wegmaakt voorafgaand of tijdens een juridische procedure
 • leggen van bewijsbeslag, waarmee belangrijke informatie voorafgaand of tijdens de procedure kan worden veiliggesteld
 • voeren van procedures over het niet (goed) nakomen van diverse soorten overeenkomsten, zoals koop | distributie | franchise | agentuur en diensten
 • voeren van kort geding procedures om nakoming van een contractuele prestatie af te dwingen, een onrechtmatige situatie te beëindigen of beslag op te heffen
Expertise

Internationaal

MAAK Advocaten adviseert u bij het sluiten overeenkomsten met uw buitenlandse handelspartner. Of het nu gaat over de koop van een product of het aangaan van een zakelijke samenwerking, MAAK kent de belangrijkste facetten van het internationaal zakendoen. Wij kunnen de communicatie in het Engels, Duits en Nederlands voor u verzorgen. Hiermee worden taalbarrières overbrugd en wordt de kans op een beter resultaat vergroot.

Wanneer u in conflict bent beland met uw buitenlandse handelspartner, bent u vaak (zonder dat u zich daarvan bewust bent) onderworpen aan Europese / uniforme regelgeving. De specialisten van MAAK zijn thuis in deze regels en brengen uw positie in kaart. Wanneer dit in het belang van de zaak is, starten we graag namens u de communicatie op met uw buitenlandse handelspartner en voeren we zo nodig een procedure.

Ervaring
 • opstarten Nederlandse procedure namens Duitse partij uit de auto-industrie
 • in kort geding nakoming afdwingen van een contractuele prestatie door een buitenlandse onderneming uit de cosmetische industrie
 • bijstaan van een buitenlandse onderneming met een geldvordering op een Nederlandse onderneming
 • dagvaarden Duitse contractspartij voor Nederlandse onderneming in de houtovenindustrie.
Diensten
 • afbakenen juridische positie
 • aanschrijven buitenlandse handelspartner
 • voeren van schikkingsonderhandelingen
 • opstarten kort geding
 • opstarten civiele procedure in Nederland
 • conservatoir (bank)beslag in Nederland of Europees buitenland
Lees meer over de toepasselijkheid van algemene voorwaarden:

Internationaal zakendoen – botsende in- en verkoopvoorwaarden: welke gaan voor?

Onze focus

MAAK Advocaten is een gespecialiseerd advocatenkantoor dat haar cliënten adviseert en vertegenwoordigt op het gebied van commerciële contracten en aansprakelijkheidsrecht. De ervaren advocaten van MAAK assisteren in het bijzonder bij complexe zaken en projecten binnen de maakindustrie. We kennen de specifieke situatie en juridische behoeftes van bijvoorbeeld producenten, importeurs, distributeurs, handelsagenten maar ook die van de consument. Van machines tot speelgoed, van veiligheid tot aansprakelijkheid, van plan tot contract en van geschil tot oplossing. We zetten onze juridische expertise doelgericht in om uw strategische en commerciële behoeftes te ondersteunen, problemen zo effectief mogelijk op te lossen en met u mee te denken over de toekomst.