Expertise

Maakindustrie

De maakindustrie is dynamisch en MAAK Advocaten kent de uitdagingen waar u als ondernemer dagelijks mee te maken heeft. De moderne maakindustrie zoals elektrotechnische industrie, machinebouw en automotive sector ontwikkelt zich in een razend tempo. Specifieke ontwikkelingen en Industrie 4.0 bieden gerichte kansen voor (MKB-)bedrijven. Ook de rubber, kunststof en metaaltoelevering zal de komende jaren doorgroeien en meebewegen met de nieuwe uitdagingen van deze tijd.

Binnen het productie- en distributieproces leven uiteenlopende vragen. Waar moet een goede overeenkomst aan voldoen, wat zijn mijn aansprakelijkheidsrisico’s en welke regelgeving is op mijn situatie toepasselijk? Als onderneming heeft u behoefte aan juridisch maatwerk en een advocaat met specifieke kennis van de sector.

Ervaring
 • advisering producent over aansprakelijkheidspositie en verantwoordelijkheden bij de aankoop van een nieuw onderdeel voor een productielijn
 • advisering producent over toegenomen invloed afdeling productaansprakelijkheid bij zakelijke vermogensschade
 • advisering fabrikanten | ondernemers over CE-markering, machineveiligheid en de overgang van aansprakelijkheden bij het doorverkopen en (of) samenstellen van machines
 • opstellen zakelijke overeenkomsten, waaronder koop| distributie| franchise en agentuur
Diensten
 • opstellen|aanpassen|beoordelen|uitonderhandelen overeenkomsten
 • voeren van onderhandelingen
 • projectadvies | legal sparring partner
 • voeren van civiele procedures bij de rechter | arbitrageinstituten
 • advisering aansprakelijkheid | productregelgeving| CE-markering
 • bedrijfscursus | presentaties – contracten & aansprakelijkheid
Nieuwe markten

Innovatieve technologie

De technologische innovatie ontwikkelt zich in een razend tempo. Het aantal startups groeit daarbij gestaag, bestaande bedrijven veranderen en als ondernemer denkt u na over nieuwe stappen. Wat zijn bijvoorbeeld de kansen en aansprakelijkheidsrisico’s bij zelfrijdende auto’s, 3D-printers en virtual reality? Hoe organiseer ik mijn ICT-voorziening, licenties en software en wat spreek ik contractueel daarover af? Anticiperen op de toekomst vraagt om een sparring partner en adviseur die door een juridische bril met u meekijkt en u actief wijst op kansen en risico’s. De advocaten van MAAK omarmen de technologische ontwikkelingen en richten zich op de juridische aspecten die hieraan onlosmakelijk verbonden zijn.

Ervaring
 • advisering internationale IT-overeenkomsten Duitse marktleider op het gebied van data-analyse
 • advisering aansprakelijkheidsrisico’s bij innovatief infrastructureel project met aanpassingen van de bediening van bruggen
 • onderhandelen | adviseren over samenwerkingsovereenkomst bij specifiek type 3D-printer
 • opstellen van | adviseren over softwareovereenkomsten
 • adviseren groot- en kleinverbruikers over omvang afgegeven volmachten aan tussenpersonen en looptijd | opzegging energiecontracten
Diensten
 • opstellen | aanpassen | beoordelen | uitonderhandelen overeenkomsten
 • advisering productaansprakelijkheid | productregelgeving | CE-markering
 • voeren van onderhandelingen
 • projectadvies | legal sparring partner
 • civiele procedures bij de rechter | arbitrageinstituut
 • advisering aansprakelijkheid innovatie projecten
 • bedrijfscursus | presentaties – contracten & aansprakelijkheid
Expertise

Handelszaken

De specialisten van MAAK Advocaten zijn voor ondernemers actief in nationale en internationale handelszaken. Als kennispartner kan MAAK Advocaten u adviseren over een samenwerking met een Nederlandse of buitenlandse handelspartner. MAAK Advocaten wijst op zaken waar u rekening mee moet houden als u (grensoverschrijdend) contracteert en stelt graag voor u een overeenkomst of bijpassende set algemene in- of verkoopvoorwaarden op.

Ook wanneer u producten importeert binnen de Europese Economische Ruimte – zoals bijvoorbeeld een import uit China – bieden de specialisten van MAAK Advocaten u juridische ondersteuning. Daarnaast begeleidt MAAK u graag bij onderhandelingen met uw contractspartner. Graag stellen we voor u een Nederlandse, Engelse of Duitse overeenkomst op. MAAK kent de valkuilen bij het zakendoen en de belangrijkste ontwikkelingen in het handelsrecht.

Mocht u een geschil hebben met uw handelspartner, dan bespreken de advocaten van MAAK samen met u de te volgen route en strategie. Dat kan onder meer bestaan uit het opstarten van onderhandelingen, of het aanhangig maken van een procedure.

Ervaring
 • opstellen van uiteenlopende overeenkomsten, waaronder op het gebied van koop | agentuur | distributie | samenwerking en franchise
 • adviseren fabrikant, importeur en distributeur over de consequenties van het in het verkeer brengen van producten binnen de EER
 • begeleiden van een producent waarbij de koper van mening was dat het product niet aan de overeenkomst voldeed
 • dagvaarden buitenlandse handelspartij voor de Nederlandse rechter over het tekortschieten in een contractuele prestatie
 • adviseren van een webshop over de aandachtspunten bij grensoverschrijdende verkoop
Diensten
 • opstellen | aanpassen | beoordelen algemene voorwaarden (Nederlands, Duits en Engels)
 • opstellen | aanpassen| beoordelen | uitonderhandelen zakelijke overeenkomsten
 • voeren van onderhandelingen
 • projectadvies | legal sparring partner
 • civiele procedures bij de rechter | arbitrageinstituut
 • advisering aansprakelijkheid innovatie projecten
 • bedrijfscursus | presentaties – contracten & aansprakelijkheid
Gerelateerde blogs

algemene voorwaarden bij B2B in Nederland
algemene voorwaarden bij B2B in internationale verhoudingen

Expertise

Nederland | Duitsland

Zakendoen met Duitse handelspartijen vergt naast kennis van uw sector ook begrip van de tussen Nederland en Duitsland bestaande cultuurverschillen. Vaak ontvangen Nederlandse bedrijven een conceptovereenkomst in het Duits, maar de inhoud en de afspraken zijn door de andere taal niet helemaal duidelijk. Hierdoor kunnen ongewild verwarring en grote risico’s ontstaan. Daarnaast heeft u bij onderhandelingen met uw Duitse handelspartner voordelen, indien u de ‘do’s and don’ts’ in Duitsland kent.

Een van de oprichters van MAAK Advocaten is van Duitse origine en als advocaat uitstekend in staat u te begeleiden bij contractsonderhandelingen en andere Nederlands-Duitse vragen. De ervaring leert dat Duitse partijen graag in hun moedertaal communiceren. Wij voeren graag namens u de gesprekken in het Duits en initiëren voorstellen namens u. Door bestaande taal- en culturele barrières weg te nemen stellen we alles in het werk uw beoogde samenwerking tot een succes te maken. Heeft u onverhoopt een zakelijk geschil met uw Duitse partij, dan kunnen we u mogelijk begeleiden bij het bereiken van een oplossing of u bijstaan in een procedure voor de Nederlandse rechter.

MAAK Advocaten beschikt verder over een uitstekend netwerk van advocaten (Rechtsanwälte) en juristen verspreid over heel Duitsland. Aarzelt u vooral niet om eens contact op te nemen als u in een specifieke deelstaat juridische ondersteuning zoekt.

Om haar binding met de Duitse markt zo optimaal mogelijk te houden doceert MAAK Duitse advocaten over Nederlands recht, zijn we aangesloten bij de Duits-Nederlandse Advocatenvereniging en zijn we regelmatig voor uiteenlopende zaken in Duitsland actief.

Ervaring
 • uitonderhandelen zakelijke samenwerking namens Nederlandse exporteur van onderdelen voor de Duitse autoindustrie
 • opstellen van Nederland-Duitse overeenkomsten, waaronder op het gebied van koop | agentuur | distributie | samenwerking en franchise
 • ondersteunen van bedrijven bij de executie van vonnissen in Duitsland of Nederland
 • onderhandelen over een commerciële oplossing bij non-conformiteit van een geleverd product
 • procedure over Nederlands-Duits handelsgeschil voor de Nederlandse rechter over de beëindiging van een langdurige handelsrelatie
Diensten
 • voeren van onderhandelingen
 • begeleiden bij zakelijk geschil
 • voeren civiele procedure | arbitrage
 • opstellen overeenkomst met doeltaal Nederlands, Duits of Engels
 • advisering Duits-Nederlandse samenwerking
 • bankbeslag (laten) leggen op niet-Nederlandse rekening
 • interactieve bedrijfscursus over samenwerken met Duitse handelspartij
Innovatie

Startups

Startups zijn onlosmakelijk verbonden met innovatie. Innovatie betekent naast groeiende mogelijkheden ook potentiële nieuwe risico’s. Daarnaast hebben startups meestal een ongeremd enthousiasme om het jonge bedrijf in een korte tijd tot een succes te maken. Bijna alle oprichters van een startup dromen ooit een Unicorn te worden. Vaak worden hierbij de (juridische) risico’s over het hoofd gezien of even in de wacht gezet. Juist het overslaan van deze horde kan in een latere fase zomaar de voedingsbodem worden van een groot geschil. MAAK Advocaten voorziet startups van juridische kennis, zet zaken op papier en zorgt dat de ontwikkeling niet onnodig wordt geremd. Dit alles met het doel de startup ‘juridisch fit’ de markt te laten betreden.

MAAK Advocaten treedt voor de startups op als sparring partner en voorziet de startende onderneming van een bassispakket en juridische check.

Ervaring
 • adviseren over de juridische structuur van de samenwerking tussen de oprichters
 • adviseren over de juridische implicaties, zodat een veilig product op de markt kan worden gebracht
 • opstellen van de nodige commerciële contracten voor de business van een startup
 • adviseren over een mogelijke exit van de oprichters
Diensten
 • opstellen | beoordelen | aanpassen set algemene voorwaarden
 • Benelux en Europese merkregistratie voor startups
 • oprichten juridische entiteiten
 • algehele juridische risicoanalyse onderneming
 • ter beschikking stellen netwerk, waaronder notaris | accountant | fiscalist
 • sparring partner

Onze focus

MAAK Advocaten is een gespecialiseerd advocatenkantoor dat haar cliënten adviseert en vertegenwoordigt op het gebied van commerciële contracten en aansprakelijkheidsrecht. Er is een duidelijke focus op de spelers binnen de maakindustrie. We kennen de specifieke situatie en juridische behoeftes van bijvoorbeeld producenten, importeurs, distributeurs, handelsagenten maar ook die van de consument. Van machines tot speelgoed, van veiligheid tot aansprakelijkheid, van plan tot contract en van geschil tot oplossing. We zetten onze juridische expertise doelgericht in om uw strategische en commerciële behoeftes te ondersteunen, problemen zo effectief mogelijk op te lossen en met u mee te denken over de toekomst.