Advocaat

Martin Krüger

Als advocaat ben ik gespecialiseerd in productregelgeving, aansprakelijkheids-, internationaal en procesrecht.

Door mijn Duitse afkomst en Engelstalige opleidingen kan ik cliënten in grensoverschrijdende zaken en vraagstukken optimaal bedienen. Ik heb aanzienlijke ervaring met het adviseren van de spelers in de Europese en internationale maakindustrie in de keten van ontwerper, producent, importeur, distributeur, detailhandel en consument. Ook voer ik procedures voor de Nederlandse rechter, waaronder kort gedingen. Indien het belang van de zaak dat vergt, begeleid ik partijen bij beslagleggingen.

Advocaat

Remko Roosjen

Als advocaat contractenrecht houd ik mij bezig met de advisering over uiteenlopende overeenkomsten. Als procesadvocaat in procedures vertegenwoordig ik partijen voor iedere overheidsrechter in Nederland (de Hoge Raad uitgezonderd).

In mijn dagelijkse praktijk treed ik zowel voor als tegen binnen- en buitenlandse ondernemingen, overheidsinstanties en toezichthouders op. Mijn focus ligt op de volgende zaken: ontbinden koopovereenkomst, opzeggen overeenkomst, sluiten en opstellen van een koopovereenkomst,
agentuurovereenkomst, distributieovereenkomst, franchiseovereenkomst,
algemene voorwaarden, vaststellingsovereenkomst, geheimhoudingsovereenkomst (NDA) en de overeenkomst van geldlening

Procederen doe ik in uiteenlopende procedures, waaronder bijvoorbeeld bij geschillen over zakelijke overeenkomsten, (product)aansprakelijkheid en het leggen of opheffen van (conversatoir) beslag.

Advocaat

Marius Schricker

Marius is in het Verenigd Koninkrijk (Buckinghamshire) opgegroeid, en daarna naar Nederland gekomen. Marius is van Duitse afkomst en heeft, na zijn middelbare schooltijd in Nederland, een half jaar in Duitsland (Neurenberg) gewoond.

Marius heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
In de eindfase van zijn studie heeft hij zich vooral gericht op de gebieden van het intellectueel eigendom, het bestuursrecht en het algemene verbintenissenrecht.
Daarnaast heeft Marius diverse bestuursfuncties bekleed.

 

Advocaat

Bente Kruijswijk

Advocaat Informatierecht | privacy en databescherming & intellectuele eigendom

Binnen MAAK Advocaten houd ik mij bezig met uiteenlopende privacy en datavraagstukken. Ik werk voor innovatieve organisaties die oplossingen willen zoeken voor een juist gebruik van data en bijvoorbeeld kampen met privacy vraagstukken onder de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).