Advocaat

Remko Roosjen

Als advocaat contractenrechtprocesrecht houd ik mij bezig met diverse soorten zakelijke (internationale) overeenkomsten en juridische procedures.

In mijn dagelijkse praktijk treed ik zowel voor als tegen binnen- en buitenlandse partijen op. Ik houd mij hoofdzakelijk bezig met commerciële contracten. Ieder stadium van het contractenrecht heeft zijn specifieke pijnpunten en valkuilen; van onderhandeling tot totstandkoming en van inhoud tot beëindiging. De volgende juridische (zaken bij) overeenkomsten kom ik veel tegen in mijn dagelijkse praktijk: ontbinden koopovereenkomst, opzeggen overeenkomst, sluiten en opstellen van een koopovereenkomst, agentuurovereenkomst, distributieovereenkomst,
franchiseovereenkomst, algemene voorwaarden,
vaststellingsovereenkomst, geheimhoudingsovereenkomst (NDA)
en de overeenkomst van geldlening

Procederen doe ik in uiteenlopende procedures, waaronder bijvoorbeeld bij geschillen over zakelijke overeenkomsten, (product)aansprakelijkheid en als advocaat bij een beslaglegging. Gedurende mijn carrière heb ik ruime ervaring opgedaan in het voeren van civiele (bodem)procedures en kort gedingen bij diverse rechtbanken en gerechtshoven verspreid over Nederland.

Na mijn master privaatrecht aan de Universiteit van Tilburg (2007), heb ik in het kader van het Erasmus student exchange programma, gestudeerd aan de Helsinki University, School of Law. In 2013 heb ik de postdoctorale opleiding Nationaal en Internationaal Contracteren aan de Grotius academie van de Universiteit Nijmegen succesvol afgerond.

Samen met mijn kantoorgenoot verzorg ik presentaties en cursussen over juridische thema’s, waaronder over machineveiligheid, aansprakelijkheid en internationaal contractenrecht.  Dat doen wij onder meer in masterclasses voor ondernemers en studenten, en op het jaarlijks terugkerende Safety Event te Eindhoven.

Talen: Nederlands, Engels en Duits.

Mocht u eventuele vragen hebben, dan ben ik daarvoor te bereiken onder de volgende nummers: +31 20 210 31 38 / +31 (0) 6 13 16 68 74 of per e-mail onder: remko.roosjen@maakadvocaten.nl.